Konflikt försvårar för apatiska barn

En viktig och hittills föga känd förklaring till den förvirrande debatten om de apatiska flyktingbarnen är en konflikt mellan Sveriges barnläkare och barnpsykiatriker. De skilda uppfattningarna gäller främst synen på varför barnen blir sjuka och på hur de ska behandlas.

Under strecket
Publicerad
Annons

I dagarna har landets barnläkare organiserade i Svenska barnläkarföreningen och dess arbetsgrupp för flyktingbarn inlett en kampanj för att försöka stoppa Socialstyrelsens nya rekommendationer om vård av apatiska barn.
– Kränkande, anser barnläkarna om dokumentet. Främst vänder de sig mot formuleringen: ”det finns exempel på att tillståndet varit av manipulerande karaktär”, det vill säga samma typ av misstankar som framförs av Migrationsverket. Barnläkarna kritiserar också att vård i hemmet förordas framför sjukhusinläggning.

Barnläkarnas krav stöds dock inte av landets barnpsykiatriker organiserade i den egna föreningen Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri.
– Jag personligen tycker att Socialstyrelsens skrivningar är en god sammanfattning av läget just nu, säger Peter Engelsöy, överläkare vid Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Stockholm och styrelsemedlem i psykiatrikerföreningen.
På tisdag ska styrelsen sammanträda för att ta ställning till om psykiatrikerna ska stödja barnläkarna eller inte.
– Men det lutar åt att vi inte ställer upp, förklarar Peter Engelsöy.
Motsättningarna gäller också om och i så fall hur många fall det finns av apatiska barn som skulle vara manipulerade.
– Alla vi barnläkare som arbetar med de här barnen har inte sett ett enda misstänkt fall, försäkrar till exempel barnläkaren Henry Ascher i Göteborg. Han får medhåll av överläkare Göran Bodegård som vårdat flera av de svåraste sjuka i Stockholm.
BUP-psykiatrikern Peter Engelsöy däremot säger sig själv ha stött på ”ett litet antal misstänkta fall” under de senaste tre åren.
Kjell Asplund, generaldirektör på Socialstyrelsen, uppger att ”professionella” inom sjukvården och socialtjänsten kontaktat socialstyrelsen med rapporter om flera fall.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons