Annons

Kön får inte påverka premien

Försäkringsbolag ska inte längre kunna ta ut olika premier av manliga respektive kvinnliga kunder, enligt ett nytt lagförslag. Principen att inte diskriminera måste gå före gruppers möjlighet att få en billigare försäkring, skriver integrationsminister Erik Ullenhag.

Publicerad

Kampen mot diskriminering är avgörande för att skapa ett samhälle med ökad jämställdhet mellan könen och för att alla ska ges lika förutsättningar. Ingen ska behöva drabbas av diskriminering. I de allra flesta fall när det handlar om diskriminering på grund av kön är det kvinnor som drabbas, men det finns också fall där män diskrimineras på grund av kön.

När det gäller försäkringar så tillåts i dag olika försäkringspremier beroende på försäkringstagarens kön. Kvinnor får därmed högre sjukförsäkringspremier och män får högre bilförsäkringspremier. Efter en dom i EU-domstolen föreslår arbetsmarknadsdepartementet nu att lagstiftningen ändras så att det inte längre är tillåtet att göra premiernas storlek beroende av kön.

Annons
Annons
Annons
Annons