Komplett platt skatt nu

Undvik standardsänkning För att klara de stora utmaningar som väntar folkhushållet vore det klokt att nu genomföra en allmän sänkning av skattetrycket i Sverige. En platt skatt som i nya EU-länder kan hjälpa oss, skriver nationalekonomen Göran Normann.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det svenska folkhushållet står inför stora utmaningar med ökande global konkurrens och växande andel äldre i befolkningen. Ökade arbetsinsatser fordras, men också hög och växande produktivitet.
Platt skatt som i nya EU-länder kan hjälpa oss. En enhetlig skattesats innebär stimulans för utbildning, karriär och företagande. Men en komplett platt skatt, ”komps”, innebär också mer investeringar.

Avgörande för hur utmaningarna klaras är ökat sparande och förstärkt inhemsk produktion. En del sparande investeras utomlands för att senare tas hem för konsumtion. Varor och tjänster måste då finnas i tillräcklig mängd.
En del av dessa produceras i Sverige, andra utomlands. Men det svenska näringslivet måste vara tillräckligt starkt för att direkt möta en del av denna konsumtion och generera en export tillräcklig för att ”finansiera” den import som också blir nödvändig.
Handling krävs nu för att undvika generationskonflikter och standardsänkningar.

Annons
Annons
Annons