Komplett färdbeskrivning

Under strecket
Publicerad
Annons

Dag 1
Pendeltåg Stockholm-Gnesta går strax efter klockan nio från till exempel Karlbergs station.
Stig av i Mölnbo och gå över till andra sidan järnvägen. Skogstorpsvägen börjar vid den p-plats som syns när du går över järnvägsbron. 50 meter därifrån finns en bekräftande gatuskylt i pyttekorsningen med lilla Petterslundsvägen.
Följ Skogstorpsvägen nord/nordost om Mölnbo i över en halvmil. Där villorna upphör blir den grusad. Återvändsskylten berör bara bilar. Tag inte av! Principen är att cykla rakt fram i varje vägskäl. När bilvägen svänger 90 grader är det framför en vägbom men bara för att strax sluta i den lilla gården Skogstorp. Du ska alltså fortsätta rakt fram förbi vägbommen in i storskogen.
Efter flera kilometer passeras en ny bom och snart dyker kartornas torp Palmskog upp med namnskylt på fasaden.
Efter ytterligare 2 km nås boskapsgården Vreten, varefter man svänger höger. Härifrån snirklar vägen vidare genom Snorp till den hårt trafikerade riksväg 57. Korsa den genom att ta höger och nästan omedelbart därpå vänster (skyltat Hölö, 8). Du är nu på en smal asfaltväg, följ skyltning Hölö till Åkerby där det mer precist skyltas ”Hölö k:a 4” och du alltså tar vänster.
Efter Hölö kyrka tag höger ut på gamla E4:an (Skyltat Mörkö 3) som du följer ca 800 meter.
Tag Mörkövägen åt vänster (skyltat Oaxen 10).

Dagens etapp kommer att bli cirka tre mil. Vill du cykla längre kan du begrunda möjligheterna i Idala där Mörkö lanthandel serverar fika (fram till skolstart öppet dagligen kl 10-19). Härifrån sticker den fina Löten-vägen söderut vilket medger en drygt milslång extrarunda får hågade. SvD väljer dock en kortare omväg över Tuna gård.

Annons
Annons
Annons