Kompetens måste få ge mer effekt på lönen

Med dagens modell för lönebildning har stora löntagargrupper mycket små möjligheter att göra lönekarriär under arbetslivet. Sverige, svenska företag och deras anställda skulle tjäna på en modernisering, skriver Nils Karlson och Lotta Stern, Ratio.

Under strecket
Publicerad
Annons

I mars 2016 löper kollektivavtalen ut för ett stort antal privatanställda arbetare och tjänstemän. Mycket talar för att den avtalsrörelse som arbetsgivare och fackliga organisationer nu förbereder sig för kan bli svårare än på många år. Den låga eller obefintliga inflationen och den svaga produktivitetsutvecklingen gör nämligen att ”märket” – de konkurrensutsatta sektorernas lönenormering för resten av arbetsmarknaden – kan hamna på eller nära noll procent, för att säkra Sveriges konkurrenskraft.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons