”Kompensations­graden oväntat hög för pensionen”

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En ny rapport visar att kompensationsgraderna i pensionssystemet är högre än vad som ofta antas. Huvudförklaringen är dock inte att pensionerna är högre räknat i kronor – det finns andra orsaker till siffrorna, skriver Daniel Barr och Ole Settergren, Pensionsmyndigheten.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ofta kritiseras det nuvarande pensionssystemet för att det inte når upp till den ambitionsnivå som fanns vid införandet. Vid reformeringen av det allmänna pensionssystemet under 1990-talet sattes som riktmärke att det allmänna pensionssystemet (allt annat lika) skulle leverera en pension på omkring 60 procent av slutlönen. Inklusive tjänstepensionen så skulle en genomsnittlig kompensationsgrad på cirka 75 procent uppnås. I en ny rapport från Pensionsmyndigheten visas att den genomsnittliga kompensationsgraden i dag är så hög som 80 procent av den slutgiltiga lönen. Den allmänna pensionen står för 55 procent och tjänstepensionen för 25 procent. Ambitionerna från systemets barndom uppfylls således, trots att den förväntade livslängden ökat sedan reformen utan att pensionsåldern ökat. Den allmänna pensionen är dock lägre och tjänstepensionen högre än vad som tänkts.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons