Kommunistisk ideologi är en förklarande faktor

Inlägg | Stalins, Pol Pots och Maos brott mot mänskligheten

Under strecket
Publicerad
Annons

I slutet av förra året fick Forum för levande historia i uppdrag av regeringen att genom en grundläggande kunskapsinsamling, seminarier, utbildningsinsatser och utställningar runt om i landet uppmärksamma kommunistiska regimers brott mot mänsklig­heten.

Annons
Annons
Annons