Annons
X
Annons
X

”Kommunerna måste vara mer förutseende”

Om kommunerna tar sitt ansvar minskar sårbarheten för klimatförändringar. Det skriver Rikard Silverfur, Fastighetsägarna Sverige, i en replik.

Foto: Hasse Holmberg/TT

REPLIK | KLIMATANPASSNING

Tomas Eriksson (MP) har rätt i att det är hög tid att växla upp klimatanpassningsarbetet. Trots att skador från extremt väder ökar kraftigt är många kommuner fortfarande dåligt rustade. Under 2014 rapporterades 18 000 skador och kostnader på 900 miljoner kronor relaterade till översvämning på grund av omfattande skyfall och underdimensionerade kommunala VA-nät. Enligt en undersökning som Svensk Försäkring genomförde under 2015 tror 96 procent av kommunerna att de kommer påverkas av klimatförändringarna, samtidigt saknar var femte kommun saknar en genomtänkt strategi för klimatanpassning.

Brist på strategi medför att kommuner är sårbara – inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Malmö drabbades 2014 av ett skyfall som på sex timmar orsakade skador för 300 miljoner kronor. Dessa skadekostnader hamnar inte sällan i slutändan hos kommunerna i form av utbetalt skadestånd till drabbade fastighetsägare och försäkringsbolag.

De åtgärder som Tomas Eriksson lyfter fram kan i många fall vara bra. Men om kommunerna verkligen satsar på att ta fram strategier och börjar axla det ansvar man faktiskt har enligt lag kan en stor del av kommunernas sårbarhet minskas. Detta är en betydligt bättre väg framåt än att som Tomas Eriksson föreslår skjuta över kostnader och ansvar på enskilda fastighetsägare. Fastighetsägare har redan idag ett ansvar, det är dock när VA-hållarna brister i sitt ansvar för klimatanpassning och förebyggande arbete som de stora skadekostnaderna vi nu sett uppstår.

Annons
X

Tomas Eriksson har inte vatten på sin kvarn när han dels varnar för ökade VA-taxor och dels hävdar att kommunerna hållit VA-taxan så låg som möjligt. I själva verket har VA-taxorna i snitt höjts med drygt 70 procent de senaste 20 åren enligt Nils Holgersson-undersökningen som kartlägger kommunernas taxor och avgifter. Under samma tid har konsumentprisindex höjts med 22 procent. Senaste året höjde 26 kommuner sin VA-taxa med över 10 procent. 30 kommuner har höjt med 25 procent eller mer de senaste tre åren. Två kommuner har sedan 2012 höjt VA-taxan med mer än förbluffande 60 procent. Det är inte att hålla VA-taxan så låg som möjligt.

Att många VA-system inte klarar av dagens regn är vi överens om. Systemen är föråldrade och behöver uppgraderas. Kombinerat med åtgärder i ytläge kommer uppgraderade VA-system kunna hantera stora delar av regnen. Det är dock ett missförstånd att kostnad för uppgradering av befintliga VA-system kan belasta VA-taxor. VA-taxan ska täcka drift och underhåll av näten samt själva förbrukningen. Nybyggnation av VA-nät hanteras via exploateringsavtal och anslutningsavgifter. Uppgradering av befintliga nät för befintliga kunder ryms inte inom någon av dessa intäktskällor. Således måste medel för uppdragering av befintliga VA-nät för befintliga kunder, för att kommunerna ska kunna ta sitt ansvar för klimatanpassningen, hämtas från någon annan stans.

En väletablerad princip är den som orsakar föroreningen också är den som ska betala och åtgärda bristen. I detta fall är det VA-hållaren. Att rikta krav och kostnader på att de som drabbas av föroreningen ska bekosta åtgärden är en kontroversiell princip som Eriksson nu föreslår. Att som Eriksson föreslå att finansiering ska ske genom ökade fastighetsvärden visar också på bristande insikt i både fastighetsvärdering och hur hyror sätts i Sverige.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Fastighetsägare har mycket att vinna på att se om sin fastighet. Först när kommunerna riktat om sitt klimatanpassningsarbete från att i efterhand betala ut skadestånd till att använda medlen till ett förebyggande arbete kan lokalpolitiker återkomma med förslag om skärpta krav på fastighetsägare och att kostnader för klimatanpassning ska läggas på de som drabbas av översvämningarna och inte bäras av de som har ett ansvar att förebygga dem.

  Rikard Silverfur

  Fastighetsägarna Sverige

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X