Annons
X
Annons
X

Kommuner oense om torn

Nästa vecka ska Stockholms kommunfullmäktige ta ställning till Tors torn. Skyskraporna motiveras bland annat med att de ska förena Stockholm och Solna. Men i Solna är man kritisk till skraporna. Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna, tycker att Stockholm lider av ”höghusfixering”.

Arkitekternas bild av det nya Norra station. Norrtullsparken västerut.
Arkitekternas bild av det nya Norra station. Norrtullsparken västerut.

Tors torn har varit intensivt debatterade de senaste månaderna. Tvillingtornen ska byggas av den norske miljardären Steinar Stokke, och bland annat innehålla hotell.

I december gav stadsbyggnadsnämnden i Stockholm klartecken till de trappformade höghusen. På måndag avgörs frågan i fullmäktige.

Men i Solna uppfattas tornen, som ska uppföras bara några hundra meter från kommungränsen, som en ovälkommen port till Solna.

Annons
X

Tors torn har ritats som symbolbyggnader för det nya området Norra station. Tanken är att Norra station, med vetenskapsstad och tusentals nya bostäder, ska upphäva barriären mellan Stockholm och Solna.

Men i ett yttrande från Solnas kommunstyrelse heter det att tornen ”genom sin dominanta utformning” istället markerar ”en onödig gräns” mellan Stockholm och Solna.

–Det finns ingen anledning till att de ska vara just där. De blir en markering av att området inte hänger ihop, säger Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Aleksander Wolodarski, planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor, är den som har lagt fast tvillingtornens höjd, utformning och placering.

  –De här två husen förenar två städer, det är det som är deras roll. De ska förena, de ska skapa skönhet, de ska skapa spänning och de ska skapa en symbolik för den nya kunskapsstaden, säger han.

  Kollegan Eva Maria Persson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen i Solna, ställer sig dock frågande till tornen.

  –Man kan ju undra vad de här tornen manifesterar för något. Är det ett slut eller en början eller vad är det för någonting?

  Tors torn ritades ursprungligen som cirka 100 meter höga tvillingtorn. När planerna för Norra station var ute på samråd förra året var dock många remissinstanser kritiska mot tornens höjd och utformning.

  Aleksander Wolodarski ritade då om husen, som fick sin nuvarande trappform. Samtidigt höjdes husen med cirka 40 meter, trots att många remissinstanser varit kritiska redan mot den ursprungliga höjden.

  –Från Stockholms sida kanske man skulle fundera på om det är nödvändigt att bygga så högt, säger Anders Ekegren som menar att tornen är uttryck för en höghusfixering.

  –När vi diskuterar arkitektur och att skapa något nytt i Sverige så är vi väldigt fixerade vid att bygga högt. På så sätt är vi inte så framåt i Sverige.

  Kristina Alvendal (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm, har svårt att förstå kritiken från Solna.

  –Det finns många som har synpunkter. Men hela poängen med Tors torn är att det ska vara en dominant byggnation, som visar att här ligger den nya stadsdelen Norra station, säger Kristina Alvendal som beskriver tornen som ett signum för stadsdelen.

  –Jag har svårt att se att detta skulle bli en barriär när vi nu har ett jätteprojekt för att bygga samman Stockholm och Solna, och där vi tar bort de barriärer som finns i form av ett gammalt spårområde och gamla magasin.

  Tors torn är tänkta att bli de första riktiga skyskraporna i Stockholms stenstad. Samtidigt kommer bostadskvarteren som Stockholm planerar i Norra station att bli de mest högexploaterade i landet; det blir tät bebyggelse, små gårdar och lite parkyta.

  Den höga exploateringsgraden motiveras av ekonomiska skäl. Stockholms stad investerar mer än tio miljarder i överdäckning och infrastruktur i Norra stationsområdet. Nyligen signalerade finansborgarrådet Sten Nordin (M) att exploateringsgraden kommer att behöva ökas ytterligare.

  Den trånga kvartersbebyggelse som Stockholm planerar väcker dock reaktioner på andra sidan kommungränsen.

  –Vi tycker att det blir för kompakt helt enkelt. Och det ökar ju trycket på våra grönområden, där vi har skötselansvaret och det ekonomiska ansvaret, säger Anders Ekegren.

  Annons
  Annons
  X

  Arkitekternas bild av det nya Norra station. Norrtullsparken västerut.

  Bild 1 av 3

  Tors torn ska byggas på Stockholmssidan av Norra Stationsområdet. De blir nästan dubbelt så höga som Wennergren center.

  Foto: STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR Bild 2 av 3

  Arkitekten Alexander Wolodarski.

  Foto: JUREK HOLZER Bild 3 av 3
  Annons
  X
  Annons
  X