Kommuner och landsting kastar bort miljarder

Under strecket
Publicerad
Annons

I detta nu pågår ett gigantiskt slöseri med svenskarnas skattepengar. I en undersökning vi i chefsorganisationen Ledarna genomförde nyligen fann vi att en stor del av lönerna i offentlig sektor – i vården, skolan och omsorgen – i praktiken är bortkastade pengar.

Löner är den klart största budgetposten för kommunerna och landstingen – många miljarder varje månad. Därför måste lönerna användas för att styra och utveckla verksamheterna. Om lönerna sätts utan tydlig koppling till medarbetarnas arbetsinsats, eller om löneökningarna smetas ut lika för alla, är lönekostnaderna just bara en kostnad. Men om medarbetare som anstränger sig och tar ansvar – och de är många i vården, skolan och omsorgen! – ser en tydlig koppling mellan sin egen prestation och vad som står på lönebeskedet kommer motivationen att bli högre och verksamheterna fungera bättre.

Annons
Annons
Annons