Kommuner har sparat in rejält på de äldre

Kommunernas utgifter ökar – men inte när det gäller äldreomsorgen. Samtidigt står det klart att just äldreomsorg måste byggas ut i takt med att den gruppen växer. Det skriver Nima Sanandaji och Karin Svanborg-Sjövall som idag presenterar en ny rapport från Timbro.

Under strecket
Publicerad
Annons

I en ny rapport som släpps i dag undersöker vi hur de kommunala utgifterna har utvecklats runtom i landet mellan 2001 och 2011. Vi finner att utgifterna i den genomsnittliga kommunen har skjutit i höjden, då de ökat med hela 20 procent justerat för både antal invånare och inflation: 8200 kronor per person och år i 2001 års penningvärde. Samtidigt har äldreomsorgens resurser, som andel av totala kommunala utgifter, minskat med 2 procent i genomsnittskommunen sedan 2001.

Detta är en uppseendeväckande uppgift, för just äldreomsorgen är ett område som måste börja byggas ut omgående. Enligt SKL förväntas befolkningen som är 65 år eller äldre öka med hela 41 procent fram tills 2035. Den grupp som är i behov av störst stöd, personer som är över 85 år gamla, kommer närmast att fördubblas. Fram till slutet av 2010-talet finns förberedelsetid, men strax därefter förväntas en kraftig ökning.

Annons
Annons
Annons