Annons
X
Annons
X

Kommunen gick över gränsen

RÄTTSFALL Höganäs kommun försökte med tvång ta över snart 80-åriga Barbro Lindaus hus men lyckades inte. Eftersom kommunen inte tar sitt ansvar för det felaktiga agerandet kommer vi nu att stämma den, skriver juristerna Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer.

Barbro Lindau och hennes systerdotter Anna Schwanbom Ljustander på trappan till huset i Höganäs.
Barbro Lindau och hennes systerdotter Anna Schwanbom Ljustander på trappan till huset i Höganäs. Foto: FOTO: PRIVAT

Högsta domstolen har slagit fast att kommuner som begår allvarliga övertramp mot enskilda måste ta ansvar för detta genom att betala skadestånd.

Därför stämmer vi i dag Höganäs kommun för snart 80-åriga Barbro Lindaus räkning. I över 30 år har hon bott i en mindre tvåplansvilla med tillhörande botanisk trädgård som funnits inom familjen sedan 1920-talet. För två år sedan sålde Barbro Lindau huset till sin systerdotter till ungefär halva marknadspriset – allt för att huset skulle stanna inom familjen.

Men då gick Höganäs kommun in och stoppade köpet med hänvisning till sin förköpsrätt. Man sade sig genom tvångsinlösen vilja säkra mark för en eventuell framtida utvidgning av ett köpcenterområde. Dessutom tänkte kommunen inte betala mer än det överenskomna familjepriset, alltså halva marknadspriset.

Annons
X

För Barbro Lindau vändes världen upp och ned. Den ekonomiska skadan är en sak – hon hade köpt en ersättningsbostad, och nu stod hon plötsligt med dubbla boendekostnader under en lång överklagandeprocess. Mänskligt sett förbyttes glädjen över att i ett sent skede i livet ha räddat kvar släkthuset inom familjen i total rättsosäkerhet och ovisshet om framtiden.

Men Höganäs kommun gick på en ordentlig mina. Barbro Lindau och hennes familj överklagade. Såväl Länsstyrelsen i Skåne län som regeringen kom fram till att kommunens beslut var olagligt. Förköpsrätten var överhuvudtaget inte avsedd att användas i en sådan situation. Tvärtom var lagen tydlig med att kommunen fick kliva in med förköpsrätt endast om fastigheten sålts på den öppna marknaden till ett marknadsmässigt pris. Dessutom var kommunens motiv för förköpet minst sagt otydliga.

Barbro Lindau fick alltså hundra procent rätt i sak och har kunnat återuppta sina planer för huset. Men någon ursäkt har hon inte fått av Höganäs kommun – än mindre någon ersättning för den skada hon har lidit. Kommunen vill vända blad och gå vidare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men riktigt så enkelt är det inte tänkt att ansvariga politiker ska komma undan. Om Höganäs kommun inte frivilligt tar sitt ansvar finns ett starkt allmänintresse i att en domstol får pröva fallet. Det handlar framför allt om två viktiga principfrågor:

  För det första pekar Höganäsfallet på ett allt vanligare samhällsproblem. Det handlar om kommunalt maktmissbruk där enskilda tvingas att gå från hus och hem när kommuner ställer sig bakom privata aktörer med rent kommersiella intressen. I Höganäsfallet handlade det om outletbutiker. Ofta finns det en vinst att kamma hem även för kommunerna.

  För drygt 30 år sedan skedde de allra flesta fall av tvångsinlösen till förmån för stat eller kommun. Nu gäller det omvända. I två fall av tre är det privata aktörer som är vinnaren. Och mörkertalet är stort – uppskattningsvis prövas endast ett fall av hundra rättsligt (källa: SOU 2007:29).

  Alltför få känner till sina grundlagsskyddade rättigheter. Enskilda kan inte tvingas avstå sin egendom annat än när det krävs för att tillgodose ett ”angeläget allmänt intresse”. Och det ska då vara som en allra sista utväg när det inte finns några andra rimliga alternativ. Det är i första hand tänkt att handla om mark som behövs för att bygga skolor, infrastruktur eller sjukhus – inte att gynna kommersiella aktörer på vanliga människors bekostnad.

  För det andra reser Höganäsfallet den viktiga frågan om kommuners ansvar för övertramp mot enskilda. Kommuner har sedan länge ett ansvar att betala skadestånd om vårdslös myndighetsutövning drabbar enskilda ekonomiskt. Mer okänt är att Högsta domstolen i en dom 2009 slog fast att kommuner även måste skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter enligt Europakonventionen och dessutom betala skadestånd om en enskild kränks. En statlig utredning har nyligen föreslagit att detta ansvar för tydlighetens skull även skrivs in i skadeståndslagen. Det handlar om alltifrån respekt för enskildas integritet och privatliv till skydd för äganderätten.

  I Höganäsfallet är det tydligt att kommunen har gått över gränsen. Det var vårdslöst att dra igång en process om förköp – det borde ansvariga politiker och tjänstemän ha förstått redan genom att läsa innantill i lagen. Dessutom var det ett intrång i äganderätten att på så lösa grunder hindra Barbro Lindau från att sälja sitt hus till vem hon ville. Det enda rimliga är att Höganäs kommun tar ansvar för det som har hänt genom att betala vad hela historien kostade ekonomiskt och mänskligt.

  När Barbro Lindau nu går till domstol får hennes fall betydelse för många fler. Medborgare i landets alla kommuner har skäl att hoppas på att hon får rätt.

  CLARENCE CRAFOORD

  GUNNAR STRÖMMER

  jurister vid Centrum för rättvisa och ombud för Barbro Lindau

  Annons
  Annons
  X

  Barbro Lindau och hennes systerdotter Anna Schwanbom Ljustander på trappan till huset i Höganäs.

  Foto: FOTO: PRIVAT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X