Annons

Kommunalt veto stoppar vindkraft

UTBYGGNAD Kommunernas veto riskerar att få en förödande effekt på utbyggnaden av vindkraften. Hittills har minst 380 planerade vindkraftverk stoppats, ytterligare 750 löper stor risk att stoppas. Det skriver Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Under strecket
Publicerad

Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla och påskynda tillståndsprocessen för vindkraft. Nu ser vi resultatet – en helt oförutsägbar tillståndsprocess som redan stoppat eller hotar minst 7,5 TWh vindkraftsel, två och en halv gånger så mycket som den nuvarande produktionen. Skälet är att kommunerna fått vetorätt mot vindkraft. En ny undersökning från Svensk Vindenergi visar att en klar majoritet av vindkraftprojektörerna, 76 procent, anser att de nya reglerna gjort det svårare att bygga vindkraft i goda vindlägen, tvärt emot avsikten.

Regeringens intentioner var goda när Miljöprocessutredningen i december 2007 fick i uppdrag att se över regelverket för vindkraft. Utredningens betänkande som presenterades i oktober 2008 välkomnades också av vindkraftbranschen. De föreslagna förändringarna hade goda förutsättningar att bidra till att få fart på vindkraftsutbyggnaden. När regeringen några månader senare lade fram sitt förslag sa miljöministern i en kommentar att ”nu tar vi bort stoppklossarna i handläggningen”.

Annons
Annons
Annons