Annons
X
Annons
X

Kommunalstrejken avblåst

Det blir ingen strejk bland de anställda inom kommuner och landsting. Båda parterna har sagt ja till medlarbudet.

Av TT

– Och det viktigaste av allt: Vi har nu undvikit en strejk, hette det på den gemensamma pressträffen.

Det nya avtalet är på 37 månader och icke uppsägningsbart.

”Ett bra avtal som håller sig inom kostnadsramen”, kommenterar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Annons
X

Avtalslängden ger ”lugn och ro i den kommunala sektorn för en lång tid framöver, vilket är precis det våra medlemmar ute bland kommuner och landsting efterfrågar”, framhåller SKL.

Några av de krav som Kommunal fått igenom i avtalet med SKL innebär bland annat minst 1 700 kronor i löneökning under en treårsperiod, en minimering av de så kallade delade turerna och bättre villkor för visstidsanställda, skriver fackförbundet i ett pressmeddelande.

”Vi ser avtalet som en stor framgång. Vi krävde krontalsökningar för att inte öka lönegapet mellan mans- och kvinnodominerade branscher. Vi begärde 1 740 kr och fick 1 700 kr, vilket är långt mer än arbetsgivarnas ursprungliga bud på 1 500 kr”, skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Ersättningarna för arbete på obekväm arbetstid och för beredskapstjänstgöring har höjts. Föräldrapenningtillägget utökas från dagens 150 dagar till 180 dagar.

”Ambitionen måste alltid vara att försöka undvika delade turer så långt det är möjligt. Men eftersom verksamheternas behov ofta koncentreras till vissa tider, kan det ibland vara svårlöst. Skrivningarna i detta avtal tar hänsyn till både arbetstagaren och verksamheten på ett bra sätt”, säger ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation, Ingela Gardner Sundström, i en skriftlig kommentar.

Avtalet innebär vidare att den introduktionsanställning för personer mellan 19-25 år som avtalades fram under förra avtalsrörelsen nu utökas till flera grupper.

Bakgrund:

Tvisten gällde löneökningarnas storlek, om de ska räknas i kronor eller i procent. Skillnaden handlar om ett par hundralappar i månaden. Kommunal ville också bland annat få bort de så kallade delade turerna, det vill arbetsdagar med ofrivilliga håltimmar.

Nästan 9 000 anställda i 100 kommuner och landsting var varslade att gå ut i strejk.

Om strejken hade blivit av skulle den ha fått stora konsekvenser på flera områden. Till exempel hade facket riktat sina åtgärder mot flera av sjukhusens sterilcentraler där operationsverktygen rengörs. Det leder till att planerade operationer ställs in.

En strejk skulle också ha inneburit att flera skolbespisningar stängs. Bland annat har föräldrar i Norrköping och Stockholm uppmanats att skicka med sin barn matsäck.

Städare och vaktmästare är några andra yrkesgrupper som som skulle ha tagits ut i strejk. Det gäller även nyanställningsblockad i samtliga kommuner.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X