Annons

Kommunala byggkrav gynnar inte klimatet

Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Under strecket
Publicerad

Kommunala byggkrav minskar bostadsbyggandet, fördyrar de få bostäder som ändå byggs och hämmar konkurrensen. Och det hjälper inte klimatet. Frivillig samordning av olika kommunala krav kommer heller inte att fungera, det behövs en stoppbestämmelse, så som Byggkravsutredningen föreslår.


Brännpunkt 28/4 gick några kommunföreträdare emot förslaget. De vill fortsätta att ställa egna byggkrav, särskilt energikrav, annars försvåras kommunernas klimatarbete. Sanningen är dock att kommunala energikrav på byggnader inte har någon direkt klimateffekt. Inga nya byggnader använder fossila bränslen för sin uppvärmning. Energin kommer från externa källor som el- eller fjärrvärmebolag. Det är hos dessa bolag som klimatpåverkan eventuellt uppstår, inte hos fastighetsägaren. Många fastighetsägare gör i dag medvetna val vad gäller energitillförseln och köper till exempel el från vind- och vattenkraft. Att kommuner ställer energikrav har då ingen som helst klimateffekt. Det är bara en helt onödig detaljstyrning och maktutövning.

Annons
Annons
Annons