Annons

Kommissionens vapenförslag missar målet

Under strecket
Publicerad

Folkpartisten och EU-kommissionären Cecilia Malmström har i en debattartikel på Brännpunkt (
21/10) presenterat idéer för hur vapenvåldet i EU ska stävjas. Vapenvåld är fullständigt förkastligt och våra förbund är mycket positiva till åtgärder mot detta. Men Malmström väljer felaktigt att lägga ytterligare restriktioner för det lagliga vapeninnehavet i tron att det stoppar illegala vapen. Dessutom baserar hon förslagen på grova faktafel.

För att få någon slags effekt i bekämpande av vapenvåld måste fokus ligga på de illegala vapnen, hur man ska kunna undvika att dessa smugglas in i EU – och mellan EU-länder. Vi ser gärna att kommissionen föreslår kraftiga och omfattande åtgärder som ger alla EU-länder möjlighet att fånga upp de illegala vapnen längs gränserna, samt ger polisen möjlighet att spåra upp och beslagta dessa vapen.

Annons
Annons
Annons