Ledare

Tove Lifvendahl:Stryper staten mediemångfalden?

Näringsminister Ibrahim Baylan (S).
Näringsminister Ibrahim Baylan (S). Foto: Malin Hoelstad

Genom Telias förvärv av Bonnier Broadcasting och hanteringen av TV4 väcks frågor om mediemångfald och oberoende.

Under strecket
Publicerad
Annons

Ett gott råd i tider av politisk instabilitet är att ta höjd för att det mesta kan hända. Ett sådant synsätt innebär att man slår vakt om sådant som maktdelning, eftersom man inte kan vara garanterad att det alltid kommer att väljas omdömesgilla makthavare. Sådant som yttrande-, tryck- och pressfrihet och institutioner med så hög grad av självständighet som möjligt är också försäkringar för att dämpa skadeverkningarna för den händelse att katastrofala regeringar tillträder.

I Sverige har vi en enastående tilltro till staten, och en förväntan på att staten alltid uppbärs politiskt av krafter vi betecknar ”anständiga” och demokratiska. Det gör att vi i det offentliga samtalet ofta talar om staten som en garant för olika saker, och det gäller både till höger och vänster. Statlig kontroll är ett uttryck som för de flesta signalerar det åtråvärda ordning och reda. Men statlig kontroll i Venezuela, Kina eller Ryssland är något annat. Där är det synonymt med ofrihet. Idéer om ett ökat mått av statlig kontroll på bekostnad av delstaters eller domstolars makt i USA hade i somligas ögon kanske framstått som lite mindre riskabelt innan innevarande president tog över ämbetet.

Annons
Annons
Annons