Annons
Krönika

Nicklas Berild Lundblad:Kommer staden vinna över staten?

Publicerad

Enligt den tankeväckande biologen E.O. Wilson tillhör vi människor en liten klass djur som uppvisar en mycket hög grad av social organisation. Arter som uppvisar denna organisation kallar han eusociala – och till denna grupp räknas bland annat getingar och myror. Eusocialitet kännetecknas av att vi bryr oss om varandras barn, tar hand om gamla och svaga och samarbetar naturligt med arbetsfördelning som ledstjärna – och av att vi organiserar oss i samhällen.

Hur vi organiserar oss har varit föremål för människans tidigaste filosofiska funderingar, och det tycks tydligt att när vi lyckas samla oss och bygga upp större strukturer så är vår motsvarighet till stackar och bikupor inte stammen eller staten, utan staden. Staden är kanske den naturliga mänskliga organisationsformen.

Annons
Annons
Annons