Annons

AI tar cancerprevention till nästa nivå

Genius™ Digital Diagnostics System vid screening för livmoderhalscancer.
Genius™ Digital Diagnostics System vid screening för livmoderhalscancer.

Gynekologisk cellprovskontroll med cytologi är viktigt för cancerprevention. Kraven på dem som ska hitta ett fåtal avvikande celler bland 70 000–80 000 celler i ett cellprov är höga.

AI kommer att spela en allt viktigare roll i sjukvården, säger Michael Quick.

AI kommer att spela en allt viktigare roll i sjukvården, säger Michael Quick.

AI kommer att spela en allt viktigare roll i sjukvården, säger Michael Quick.

AI kommer att spela en allt viktigare roll i sjukvården, säger Michael Quick.

Att undersöka cellprover i mikroskop för att hitta tidiga tecken på cancer är lite som att söka efter en nål i en höstack. Icke desto mindre är det tack vare just denna teknik, cytologin, som antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige nästan halverats sedan screeningprogram med cellprovskontroller infördes på 1960-talet.

Flyttar gränser inom kvinnohälsa

Som ledande inom populationsbaserad screening har Hologic vid flera tillfällen flyttat gränserna, inte minst inom kvinnohälsa. År 1996 lanserades ThinPrep®, det första godkända vätskebaserade testet för gynekologisk cellprovskontroll.

– Fördelen med detta test är att proverna är av högre kvalitet och visar mer representativa celler än konventionella utstryk, förklarar Michael Quick, Hologics chef för forskning och utveckling inom bland annat digital cytologi.

AI kommer att spela en allt viktigare roll i sjukvården, säger Michael Quick.

År 2008 introducerades Hologics Aptima® HPV Assay som detekterar det virus som orsakar livmoderhalscancer. Till skillnad från äldre HPV-tester som är DNA-baserade analyserar Aptima HPV istället mRNA vilket ger samma höga känslighet, men signifikant förbättrad specificitet, alltså förmågan att skilja mellan potentiellt farliga och harmlösa infektioner.

För mer information om Genius Digital Diagnostics SystemExtern länk

Tar screening till ny nivå

Nu är det dags igen: Genius™ Digital Diagnostics System sållar snabbt fram de mest diagnostiskt relevanta cellerna och visar dem i ett galleri på skärmen.

– Genom att kombinera digital avbildning med artificiell intelligens kan Genius™ Digital Diagnostics System snabbt analysera varenda cell på ett objektglas, något som kommer att revolutionera screening för livmoderhalscancer, säger Michael Quick och avslutar:

– Med AI tar vi screeningprocessen till en högre nivå, men det är alltjämt upp till patologer och cytodiagnostiker att tolka resultaten utifrån sin expertis.

Läs mer om Hologic härExtern länk

ADS-03145-NOR-SE Rev 001 @2021

Innehållet i denna text är i informationssyfte och är inte avsett att vara medicinsk rådgivning. Kontakta din läkare för specifika råd om din hälsa och behandling. Hologic, Genius, ThinPrep och Aptima är registrerade varumärken som tillhör Hologic, Inc. och/eller dess dotterbolag.

Annons
Detta är en annons från Hologic, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.