X
Annons
X

Kommer MP sitta i en S-regering som tillåter vapenexport?

En viktig del av grunden för välstånd, välfärd och jobb i Sverige kommer från vår handel med andra länder. För ett litet exportberoende land är det centralt med ett omfattande handelsutbyte. Det förutsätter goda villkor för företagande och en handelspolitik som präglas av öppenhet och frihandel.

En viktig del av svensk handel är vår export av försvarsmateriel. Den ger tusentals viktiga arbetstillfällen och hjälper till att bygga vår gemensamma välfärd. Dessutom innebär försvarsindustrin forskning och högteknologisk utveckling som även kommer den civila sektorn till del. Försvarsindustrin är vidare en viktig del av den svenska säkerhetspolitiken.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X