Annons
X
Annons
X

Kommentarer till public service-utredningen

SvD låter fyra mediemakthavare kommentera
direktiven till regeringens stora public service-utredning.

[object Object]
Eva Hamilton. Foto: SCANPIX

”Ger utrymme för starkt public service”

Eva Hamilton, vd SVT:

– Jag tycker att direktiven känns balanserade och ger utrymme för ett framtida starkt public service. Jag är oändligt glad för att man inte beskriver SVT som ett komplement till de kommersiella tv-kanalerna, utan att man tydligt säger att vårt fortsätta uppdrag är att nå hela befolkningen.

– Sedan har tidigare utredningar handlat om hur vi ska förbättra public service ytterligare för svenska folket. Den här gången har en stor del av kontexten handlat om hur vi ska garantera att public service inte är störande för kommersiella medier. Det är en utgångspunkt som oroar mig.

Annons
X
Mats Svegfors. Foto: SCANPIX

”Uttrycker en positiv grundinställning”

Mats Svegfors, vd SR:

– Direktiven till utredningen uttrycker en positiv grundinställning till public service. Detta, i kombination med det öppna utredningsuppdraget, tycker vi är bra. Samtidigt kan vi inte undgå att notera en förskjutning i beskrivningen av public service roll i mediesamhället. Avvägningen mot de kommersiella mediebolagens ekonomiska intressen anges numera som en viktig komponent i public service-politiken.

– Kombinationen av ett omfattande utredningsuppdrag och begränsad utredningstid leder till att kommittén själv måste avgränsa sitt uppdrag. Det hade varit rimligt att en sådan kommitté hade varit parlamentariskt sammansatt.

Berit Högman. Foto: SCANPIX

”Tv-avgiften inte ett kortsiktigt problem”

Berit Högman, mediepolitisk talesperson Socialdemokraterna:

– För det första beklagar jag verkligen att det inte blev en parlamentarisk utredning, vilket vi krävt länge och ganska högljutt med tanke på att det är en minoritetsregering och detta är ett viktigt uppdrag. För det andra är tv-avgiften inte ett kortsiktigt problem, därför ville vi egentligen att tv-avgiften skulle utredas i en särskild utredning. Också övergången till digitalradio borde flyttas till en separat utredning.

– Sedan känns det som om det andas en avsmalning av public service-företagen i direktiven. Vår inställning är att kommersiell tv är komplement till public service, inte tvärtom.

Gunnar Gidefeldt. Foto: TV4

”SVT agerar som en kommersiell tv-kanal”

Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör TV 4:

– Det är viktigt att man tar hänsyn till att public service befinner sig på en mediemarknad med fler aktörer än de själva. Det gamla uppdraget har utgått från hur mediemarknaden såg ut för ett antal år sedan, nu är bilden en annan, och i det jag läst i direktiven tar man hänsyn till det, vilket är väldigt bra.

– Vi tycker också, vilket inte framgår så tydligt i direktiven, att man måste poängtera att SVT agerar som en kommersiell tv-kanal i sin programläggning och lägger mycket av det som är public service i SVT 2. SVT 1 är i dag en rak kopia av TV 4, och frågan är om det är det som är meningen med public service.

Läs hela regeringens direktiv för Public service regeringen.se
Annons
Annons
X

Eva Hamilton.

Foto: SCANPIX Bild 1 av 4

Mats Svegfors.

Foto: SCANPIX Bild 2 av 4

Berit Högman.

Foto: SCANPIX Bild 3 av 4

Gunnar Gidefeldt.

Foto: TV4 Bild 4 av 4
Annons
X
Annons
X