Annons
Gäst

Marie Dahlén:Kommentar till ”Billiga anstalter blir dyra”

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Publicerad

I SvD:s ledare ”Billiga anstalter blir dyra” varnas för att eftersatt underhåll av statligt ägda fastigheter i kombination med den akuta platsbrist som råder på landets häkten och anstalter kan leda till hastiga ombyggnationer med bristande kvalitet och fördyringar som följd.  Specialfastigheter uppskattar att frågan väcks då det är viktigt att alla parter samarbetar och att politiken förstår våra kunders ökade behov av trygga och säkra lokaler. 

Vi har under flera års tid fokuserat på att öka underhållet i våra fastigheter och vi ser nu att trenden vänt – underhållsarbetet ökar. Men vi är medvetna om att mycket underhållsarbete återstår. Det är samtidigt viktigt att förstå att det är stor skillnad mellan att renovera och bygga ute i det öppna samhället och att utföra samma arbete på låsta anstalter. Det är svårt att få tillträde till anstalter med verksamhet dygnet runt, där klienter inte kan evakueras vart som helst och där en hög säkerhet måste upprätthållas. För att lyckas med underhållsarbetet behöver Kriminalvården få gehör för dess behov av mer resurser.

Annons
Annons
Annons