Kommentar om föreningars talerätt

Gott om plats på Fårös stränder.
Gott om plats på Fårös stränder.

Med anledning av ledarartikeln ”Sätt stopp för utvecklingssabotörerna” har följande kommentar inkommit från Kristina Berglund, Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Under strecket
Publicerad
Annons

I ledare den 30 mars i SvD skriver Peter Wennblad, med anledning av Föreningen Strandskyddarnas överklagande av länsstyrelsens beslut att bevilja dispens för en inhägnad för Sudersannas serveringskiosk på Fårö, att enligt svensk miljölagstiftning har ”obskyra föreningar som ´företräder miljöintressen´ rätt att lägga sig i tillståndsprocesser”. Wennblad avslutar artikeln med att ”syftet med miljöbalkens så kallade talerätt för föreningar […] i verkligheten är en lekstuga för extremistiska särintressen och miljöjurister på jakt efter enkla pengar”.

Talerätten för ideella föreningar utan vinstintressen utgår från Århuskonventionen där EU är part och vars innehåll utgör en integrerad del av unionsrätten. Att föreningar kan fungera som ”allmänhetens röst” i ärenden som kan medföra en betydande miljöpåverkan är en viktig del av vår demokrati. Högsta domstolen har nyligen i en dom slagit fast och därmed förtydligat talerätten i detaljplanerärenden för föreningar som uppfyller villkoren i miljöbalken.

Annons
Annons
Annons