Kommentar från Blekinge Offshore om vindkraftspark i militärt övningsområde

Under strecket
Publicerad
Annons

Med anledning av ledarartikeln “Hanöbukten ska försvaras” (16/6) har följande kommentar inkommit:

Påståendet att vindkraft och försvarsmakt inte kan samexistera har åter aktualiserats av den moderate riksdagsledamoten Annicka Engblom och återupprepats av Edvard Hollertz i SvD den 16 juni. Med anledning av dessa påståenden vill vi på bolaget Blekinge Offshore klargöra följande: Samexistens mellan vindkraft och försvar är möjlig. Vindkraft i Hanöbukten utgör inget hot mot någon av försvarets verksamheter i Blekinge.

Annons
Annons
Annons