Recension

Den försvunneKomiska omvägar gör Kafkaresan mödan värd

Under strecket
Publicerad
Annons

”Hur ska man närma sig Kafkas verk? Det är ett rhizom, en håla.” Så inleder Gilles Deleuze och Félix Guattari sin lilla bok om Kafka från sjuttiotalets mitt. I Kafkas verk finns så många gångar, så många korridorer, schakt och dörrar - som leder vart? Minns bara den symboliskt mättade porten i ”Framför lagen”. Eller de otaliga ingångarna till Slottet. Eller för den delen det enorma, oöverskådliga hotellet i ”Amerika”, där den unge Karl Rossmann tar jobb som hisspojke med den ambivalenta förhoppningen att kunna arbeta sig upp på samhällets stege.
I den utgivning av Kafkas samlade skrifter som förlaget Bakhåll med energi ägnar sig åt sedan några år, har turen nu kommit till just ”Amerika”. Men den publiceras under det namn som Kafka själv hade som
arbetstitel på sin ofullbordade roman: Den försvunne, som i denna översättning av Hans Blomqvist och Erik Ågren rymmer vissa avvikelser (bland annat vad det gäller inledningskapitlet) i förhållande till tidigare svenska utgåvor.

Den som försvinner i Kafkas berättelse är alltså den sjuttonårige Karl Rossmann, som efter att ha gjort en tjänsteflicka med barn, blir bortskickad av sina föräldrar från den gamla till den nya världen, där allt är hyperboliskt stort och en smula overkligt. För att inte säga förvrängt och tillskruvat. När Karl i romanens första kapitel anländer till New York, möter han således en frihetsgudinna med ett svärd i sin hand - endast ett av de ”fel”, förskjutningar och osannolika slumpmässigheter som bidrar till romanens absurda atomsfär.
Redan i anslaget öppnar Kafka dessa villovägar för såväl sin läsare som för sin huvudperson. Just som fartyget anlöpt i New York, dras den unge Karl in i båtens innanmäte av en missförstådd eldare, innan han oväntat, efter diverse turer, stöter ihop
med en morbror som befinner sig ombord för att ta emot sin exilerade systerson. Morbroderns avsikt är att skola Karl för hans nya liv. Men mot sin släktings vilja besöker Karl några bekanta i ett hus utanför New York - ett hus som förstås består av otaliga rum - där han, utöver att dras in i en tvetydig brottning med en ung kvinna, går vilse. Morbrodern tar sin hand ifrån honom, vilket är inledningen på en pikaresk vars höjdpunkt är episoden om det labyrintiska hotellet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons