Annons

Kombolägenheter kan minska bostadsbristen

Den skriande bostadsbristen i Stockholm gör att vi måste försöka hitta nya lösningar. En ny form av hyreskontrakt där flera personer kan söka samma kontrakt kan vara en möjlighet att lösa den akuta situationen för många ungdomar, skriver oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) och SSU-ordföranden Gabriel Wikström.

Publicerad

Bostadsbristen i Stockholm har länge varit ett känt faktum. Att unga och studenter halkat efter i inkomstutvecklingen är lika sant. Resultatet är att landets studenter och unga allt mer trängs undan på Stockholms bostadsmarknad. Student- och ungdomsbostadsbristen är en stor utmaning.

I Stockholm finns i dag cirka 80 000 studenter, men bara 12 000 studentbostäder. Enligt hyresgästföreningen saknar majoriteten av de unga vuxna stockholmarna under 27 egen bostad, i form av förstahandskontrakt eller bostadsrätt. I dagsläget planeras för en del, om än inte tillräckligt många, studentbostäder, men då frågan varit eftersatt länge är de flesta planerna i ett mycket tidigt skede. Det kommer att ta lång tid innan byggandet kommer ikapp. Behovet att hitta andra lösningar är stort.

Annons
Annons
Annons