Recension

Mörkrets hjärtaKolonial grymhet utan motstycke

Handelsstation vid Ponta Lenha vid Kongofloden i dåvarande Belgiska Kongo.
Handelsstation vid Ponta Lenha vid Kongofloden i dåvarande Belgiska Kongo.
Under strecket
Publicerad
Annons

I de tidigaste resedagböckerna från kolonierna framställdes ofta det erövrade landet som jungfrulig mark, ett land som väntade på att tas i besittning. Men det fanns också en motsatt tendens. Det främmande var inte blott jungfruligt, det utgjorde också ett hot, ett mörker, som hotade att beröva västerlänningen hans oskuld. Det främmande landet erövrades, eller penetrerades för att anknyta till tidens sexualmetaforik, men det erövrade också västerlänningen.
I mästerverket Mörkrets hjärta, publicerad i bokform 1902, renodlar Joseph Conrad den senare bilden. Hans Afrika är outgrundligt mörker, uråldrigt och gåtfullt. Det ruvar på sin hemlighet. När berättaren Marlow vid ett tillfälle hör mildare bränningar slå mot båten blir det som en befrielse; de bär någon form av mening och blir en symbol för Västerlandets förnuft, en negation till Afrikas mörker.

Den västerlänning som söker sig uppför Kongofloden, en jättelik orm i Conrads beskrivning, berövas sin oskuld, eller ännu värre sitt förnuft. Han omsluts av mörkret.
Det mönstret provocerade Chinua Achebe till ett kritiskt svar, romanen ”Allt går sönder”, där han skrev om den civilisation som fanns i Afrika före kolonialismen, inte alltid ett gott samhälle, men inte heller ett mörker. Karibierna Wilson Harris och V S Naipaul har också använt mönstret i Conrads berättelse, fast mindre antagonistiskt.
Conrad tänkte som en kolonialist. Hans kollektiva beskrivning av de infödda understryker tendensen. De framställs som en anonym massa; bara en döende pojke får individuella drag. Ändå uttrycker Gunnar Fredriksson förvåning över den postkoloniala kritiken av Conrad i efterskriften till Einar Heckschers nyöversättning av ”Mörkrets hjärta”. Så har han också försvurit sig åt den förenklade synen på Conrad som antikolonialist. Fast det räcker med en enklare innantilläsning för att se att det inte är så enkelt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons