Kollektivavtal inte effektiv väg att gå

Under strecket
Publicerad
Annons

Arbetsgivare och arbetstagare är rörande eniga om att vi på alla sätt vill förbättra bygg- och installationsbranschen.

Låt oss därför fokusera på likheterna: Det finns en samsyn mellan fack och arbetsgivare kring skärpt lagstiftning som skulle göra branschen ännu mera effektiv och säker. Byggnads kan välja att driva dessa frågor tillsammans med oss, vilket skulle gagna alla parter i kedjan, från bygg- och installationsbranschen till slutkonsument.

Annons
Annons
Annons