Annons

Kolera spär på krisen i Somalia

Många somalier väntar på regnet som kan lindra effekterna av den svåra torka som slagit mot skördar och boskap.

Men den efterlängtade nederbörden väntas också förvärra den redan snabba spridningen av kolera i landet.

Under strecket
TT
Publicerad

Fyraåriga Sem på en mobil hälsoklinik i ett flyktingläger i Aynabo i Somaliland. Runt armen har hon ett mätinstrument som snabbt kan visa om ett barn är undernärt. Grön färg innebär att barnet är väl nutrierat. Gult betyder att barnet är i riskzonen för undernäring. Orange färg visar medelmåttig malnutrition och röd färg innebär att barnet är allvarligt undernärt.

Foto: Tomas Ärlemo/Röda korset

Michaela Friberg Storey (till höger), chef för internationella insatser hos svenska Röda Korset, på besök i Aynabo i Somaliland.

Foto: Tomas Ärlemo/Röda korset

Många somalier har flytt undan torkan och lever i läger för internflyktingar. Bilden är från Aynabo i Somaliland.

Foto: Tomas Ärlemo/Röda korset

Fyraåriga Sem på en mobil hälsoklinik i ett flyktingläger i Aynabo i Somaliland. Runt armen har hon ett mätinstrument som snabbt kan visa om ett barn är undernärt. Grön färg innebär att barnet är väl nutrierat. Gult betyder att barnet är i riskzonen för undernäring. Orange färg visar medelmåttig malnutrition och röd färg innebär att barnet är allvarligt undernärt.

Foto: Tomas Ärlemo/Röda korset
Fyraåriga Sem på en mobil hälsoklinik i ett flyktingläger i Aynabo i Somaliland. Runt armen har hon ett mätinstrument som snabbt kan visa om ett barn är undernärt. Grön färg innebär att barnet är väl nutrierat. Gult betyder att barnet är i riskzonen för undernäring. Orange färg visar medelmåttig malnutrition och röd färg innebär att barnet är allvarligt undernärt.
Fyraåriga Sem på en mobil hälsoklinik i ett flyktingläger i Aynabo i Somaliland. Runt armen har hon ett mätinstrument som snabbt kan visa om ett barn är undernärt. Grön färg innebär att barnet är väl nutrierat. Gult betyder att barnet är i riskzonen för undernäring. Orange färg visar medelmåttig malnutrition och röd färg innebär att barnet är allvarligt undernärt. Foto: Tomas Ärlemo/Röda korset

Konflikt. Svår torka. Brist på mat. Människor som tvingas lämna sina hem. Bara sex år efter det att över en kvarts miljon människor dog av svält skakas Somalia på nytt av en kris av svårbeskrivbara proportioner.

Annons
Annons
Annons