Annons
X
Annons
X

Koldioxid spelar ingen större roll för temperaturen

REPLIK TILL ERLAND KÄLLÉN | STOCKHOLMSINITIATIVET OCH AKTUELL KLIMATFORSKNING

Det nybildade Stockholmsinitiativet är tydligen ett lokalt organ som granskar följderna av desinformation och missbruk av ”klimathotet” från koldioxid i Sverige.

Professor Peter Stilbs, KTH och Stockholmsinitiativet, tog ett mycket lovärt initiativ för två år sedan när han organiserade Stockholms klimatmöte på KTH med dåvarande rektor Anders Flodström som tillskyndare.

En rad internationella experter gav sin syn på (den bristande) vetenskapen bakom den obevisade ”växthusgashypotesen”.

Annons
X

Höjdpunkten på mötet var den avslutande paneldebatten, som leddes av Flodström, där frågeställningen var att identifiera ”stake holders” eller intressegrupper som har fördelar av att promovera ”växthusgashypotesen”.

Det internationella vetenskapliga etablissemanget visade sig vara en dominerande sådan grupp.

Etablissemangets mest framträdande företrädare i vårt land när det gäller klimatet är numera professor Erland Källén, meteorolog vid Stockholms universitet (SU).

Han missade verkligen tillfället att som vetenskapsman ta avstånd från Al Gores många vetenskapligt undermåliga ståndpunkter i sitt svar på Stockholmsinitiativets debattartikel (SvD Brännpunkt 13/10).

Källén verkar stödja intentionerna hos statsminister Göran Persson när denne lovade att visa Al Gores ovetenskapliga film i alla våra skolor, vilket faktiskt strider mot vår undervisningslag.

Erland Källén tror tydligen att hans uppgift som professor i meteorologi innefattar att – i alla väder – försvara en internationell politisk konsensus beslutad av IPCC. Hans svar till Stockholmsinitiativet låter som ett mantra, en rad försäkringar utan vetenskapligt underlag.

Hans påståenden baseras på modeller som inte tar hänsyn till fysikens grundlagar, känd strålningsfysik, korrelationer med solfläckar, oförklarade regionala och hemisfäriska tryckvariationer och en rad observerade kvasicykliska variationer avseende temperaturer och stormfrekvenser.

Allt detta ignoreras av IPCC.

Stockholmsinitiativet ”saknar kontakt med aktuell klimatforskning”, hävdar Källén. Det må vara sant, men vad är denna konventionella forskning värd när den misslyckas totalt med att prediktera regionala klimatvariationer i Sverige?

Spelar koldioxid någon betydande roll för temperaturutvecklingen på vår jord? Naturen och fysiken ger ett entydigt svar: nej!

HANS JELBRING

fil dr i klimatologi

Fotnot: I tidskriften Elbranschen 4/2008 utvecklar Hans Jelbring sin kritiska analys om klimatet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X