Annons

Koldioxid måste tas bort ur atmosfären för att klara klimatet

En ny teknik,
BECCS, gör det möjligt att fånga in och lagra koldioxid långt ner i underjorden. Kan effektivt bidra till att minska koncentrationen för att undvika allvarliga klimatförändringar. Det skriver ett antal debattörer på Brännpunkt.

Publicerad

Klimatförändringen är en av vår tids ödesfrågor. Vetenskapen visar tydligt att om vi inte begränsar koldioxidhalten i atmosfären är risken stor för mycket omfattande miljöskador, ekonomiska kostnader och mänskligt lidande. Även havens ekosystem och de tjänster de förser oss med kommer att drabbas, vilket diskuterades i SvD förra veckan. Ledande klimatforskare hävdar att redan den halt av växthusgaser vi idag har i atmosfären kan vara för hög och att det är nödvändigt att minska koncentrationen till 350 ppm för att undvika allvarliga klimatförändringar.

Det här är en mycket svår utmaning. Men det finns en teknologi - BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) - som effektivt kan bidra till detta. I relation till sin stora potential har BECCS-teknologin fått förvånansvärt litet utrymme i den svenska debatten. Teknologin innebär att koldioxid från förbränning av biomassa (som är koldioxidneutralt) fångas in för att därefter lagras långt ner i underjorden. Genom att kombinera koldioxidlagring med bioenergi, istället för med fossilenergi, tar man aktivt koldioxid ut ur atmosfären. I vetenskapliga termer talar man om negativa koldioxidutsläpp. När biobränslen ersätter fossila bränslen och den gröna koldioxiden från produktionen dessutom lagras, uppstår en dubbel klimatnytta. BECCS handlar alltså om att göra ett gott system ännu bättre.

Annons
Annons
Annons