Annons
X
Annons
X

Koldioxid måste tas bort ur atmosfären för att klara klimatet

En ny teknik,
BECCS, gör det möjligt att fånga in och lagra koldioxid långt ner i underjorden. Kan effektivt bidra till att minska koncentrationen för att undvika allvarliga klimatförändringar. Det skriver ett antal debattörer på Brännpunkt.

Klimatförändringen är en av vår tids ödesfrågor. Vetenskapen visar tydligt att om vi inte begränsar koldioxidhalten i atmosfären är risken stor för mycket omfattande miljöskador, ekonomiska kostnader och mänskligt lidande. Även havens ekosystem och de tjänster de förser oss med kommer att drabbas, vilket diskuterades i SvD förra veckan. Ledande klimatforskare hävdar att redan den halt av växthusgaser vi idag har i atmosfären kan vara för hög och att det är nödvändigt att minska koncentrationen till 350 ppm för att undvika allvarliga klimatförändringar.

Det här är en mycket svår utmaning. Men det finns en teknologi - BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) - som effektivt kan bidra till detta. I relation till sin stora potential har BECCS-teknologin fått förvånansvärt litet utrymme i den svenska debatten. Teknologin innebär att koldioxid från förbränning av biomassa (som är koldioxidneutralt) fångas in för att därefter lagras långt ner i underjorden. Genom att kombinera koldioxidlagring med bioenergi, istället för med fossilenergi, tar man aktivt koldioxid ut ur atmosfären. I vetenskapliga termer talar man om negativa koldioxidutsläpp. När biobränslen ersätter fossila bränslen och den gröna koldioxiden från produktionen dessutom lagras, uppstår en dubbel klimatnytta. BECCS handlar alltså om att göra ett gott system ännu bättre.

Efter Köpenhamn och med fortsatt snabbt ökande utsläpp av koldioxid, framstår BECCS som en nödvändighet för att kunna klara det så kallade 2- gradersmålet. Svenska forskare, bland andra Christian Azar på Chalmers och Kenneth Möllersten från KTH, är världsledande på området. De har tillsammans med kollegor visat på den globala betydelsen av BECCS för att kunna undvika allvarliga klimatförändringar.

Annons
X

En studie finansierad av Tillväxtverket och Innovation Norge som publicerades nyligen visar att potentialen för BECCS i Sverige är mycket stor. Genom att kombinera svenska ”gröna” koldioxidutsläpp med norska lagringsmöjligheter kan BECCS-teknologin leda till stora klimatvinster till relativt låga kostnader. Studien visar att BECCS är en av de mest kraftfulla svenska klimatåtgärderna som kan genomföras fram till år 2020.

För 500-1000 kronor per ton kan mer än 27 miljoner ton koldioxid från förbränning av svensk biomassa (främst fjärrvärme och massafabriker), årligen tas ut ur atmosfären och skickas ner i underjorden - och detta redan år 2020. Som jämförelse är koldioxidskatten på bensin för närvarande mer än 1000 kronor per ton. Alla transporter i Sverige, inklusive flyg, tåg, bilar, lastbilar och sjöfart, släpper årligen ut knappt 21 miljoner ton koldioxid.

Studien bekräftar att infångning av koldioxid applicerat på svensk biomassa har en mycket stor potential. Dels finns det stora punktutsläpp av grön koldioxid i Sverige, dels är koldioxidlagring redan en etablerad teknik med norska lagringsprojekt i drift sedan många år tillbaka.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I kombination med alla andra klimatåtgärder, som effektivare energianvändning och utfasning av fossila bränslen, kan Sverige på sikt med hjälp av BECCS-teknologin åstadkomma nollutsläpp eller till och med negativa utsläpp innan år 2050. Om vi tar initiativet nu kan BECCS-teknologin bli en framtida svensk tekniksuccé och nollutsläpp kan bli ett kännetecken för Sverige.

  Infångning och lagring av koldioxid passar dessutom väl ihop med de nya biodrivmedel som är under utveckling. Förutsättningarna för att fånga in den gröna koldioxid som strömmar ur etanolframställning och svartlutsförgasning är idealiska, både tekniskt och kostnadsmässigt.

  Men det behövs incitament och styrmedel för att få detta att hända. En möjlig åtgärd vore att låta svenska utsläppare av växthusgaser betala för de inhemska satsningarna på BECCS. Åtgärden skulle kunna utformas så att till exempel flyg- och vägtransporter betalade en avgift för varje kg utsläppt koldioxid. Avgiften skulle betala för utvecklingen av ett BECCS-system som skulle balansera den koldioxid som transporterna släppt ut.

  Den totala potentialen för BECCS i hela världen rör sig om många miljarder ton koldioxid per år. Vi vet redan nu att förutsättningarna för teknologin är mycket goda i exempelvis länder som Brasilien, USA, Kanada och Nigeria. Här finns möjligheten till att lägga grunden för en stor framtida svensk exportindustri.

  Sverige har fina förutsättningar för att både ta tag i utvecklingen och driva den. Ambitionen borde finnas både i politik och näringsliv. Men utan de rätta satsningarna på forskning, demonstration och marknad för BECCS-teknologin riskerar vi att tappa initiativet - på samma sätt som vi tidigare gjort inom bland annat vind- och solenergiområdena.

  Trots den stora svenska potentialen, och att svensk forskning om BECCS är av världsklass, saknas det fortfarande svenska satsningar på området. Med en medveten satsning kan vi på samma gång minska risken för en klimatkatastrof och lägga grunden för en ny svensk exportindustri.

  PER BOLUND

  Miljöpartiet

  LENNART BYSTRÖM

  styrelseordförande Biorecro

  HENRIK KARLSSON

  verkställande direktör Biorecro

  LARS KRISTOFERSON

  professor, tidigare Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

  ANDERS WIJKMAN

  vice ordförande i Romklubben och Tällberg Foundation, Senior Fellow Stockholm Environment Institute, SEI

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X