Knivigt avtalsläge

Mars har gått över i april och avtalsrörelsen går in i en ny fas. Majoriteten av de industrianställda har avtal, liksom LO-anslutna inom handeln samt alla anställda inom it- och telekomsektorn. Sammantaget handlar det om runt 700 000 anställda. Men mycket återstår innan alla anställda – sammantaget handlar det om 3 miljoner – har fått sina avtal omförhandlade.

Publicerad
Annons

Efter förra veckans uppståndelse kring förhandlingarna inom handeln och den lösning som till sist kom till stånd kan man förledas tro att avtalsrörelsen nu mer eller mindre tuffar på. Glöm det. Åtskilliga kniviga förhandlingar väntar.
Facit i avtalsrörelsen hittills är både positivt och negativt. Att stora delar av industrin, LO-medlemmar inom handeln, it- och telekomanställda fått avtal innan deras gamla löpte ut sista mars, är positivt.

Men ingen av parterna – inte ens handeln – fick eller kunde träffa avtal utan inblandning av opartiska ordförande eller medlare.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons