Knappt hinna är bättre än nästan

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Snöröjningen i Uppsala har hittills kostat kommunen ”knappt tio miljoner kronor”, läste jag häromdagen och kände mig först helt lugn. Tills jag tog in beloppet och insåg att tio miljoner är mycket pengar för att hålla gator och cykelvägar rena. Det var det lilla ordet
knappt som var orsak till felläsningen. Eller kanske snarare feltolkningen. Hade det stått ”nästan tio miljoner kronor” hade jag säkert omedelbart reagerat på beloppet.

Många av Språkspaltens läsare är irriterade över att
knappt så ofta används i sammanhang där
nästan vore det självklara valet. Det förefaller som om många skribenter, både journalister och andra, uppfattar de båda orden som synonymer. Men så är det ju inte. Ordet
nästan betyder ’inte fullt’ eller ’i det närmaste’.
Knappt betyder visserligen också ’inte fullt’ men med en antydan om att det uppgivna värdet är betydligt mindre än väntat. Och det är just den underliggande innebörden som krånglar till det.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons