Annons

Knappast vi som brister i saklighet

Under strecket
Publicerad

Maria Abrahamsson föreslår att Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ska komplettera beräkningen om att skillnaden i ”livslön” mellan kvinnor och män uppgår till 3,6 miljoner kronor (3/3). Jag kan lugna henne med att all den information om ovägda och vägda löne- och inkomstskillnader som hon efterlyser redan finns på vår hemsida. Där framgår det också att beloppet 3,6 miljoner kronor tar hänsyn till att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män. Däremot tar det inte hänsyn till att kvinnor dessutom får lägre pensioner än män. Skillnaden i genomsnittlig livsinkomst är därför egentligen större än 3,6 miljoner kronor. Att vårt belopp för skillnaden i inkomst under ett 40-årigt arbetsliv är högre än den skillnad i lön som Medlingsinstitutet anger, beror på att de räknar utifrån antagandet att alla arbetar heltid. Så ser arbetslivet inte ut.

**JA-delegationen **har självklart goda insikter i Medlingsinstitutets statistik och vi bemödar oss om att förmedla saklig och faktabaserad information. Att hela skillnaden om 3,6 miljoner kronor skulle bero på lönediskriminering har vi till exempel aldrig påstått. Så det är knappast vi som brister i saklighet här.

Annons
Annons
Annons