Kluven syn på påven i USA

Under strecket
Publicerad
Annons

WASHINGTON I påvens amerikanska flock blandas sorgen med andra känslor. Offren har inte glömt pedofiliskandalen som skakade om kyrkan och enligt dem gick Johannes Paulus II aldrig till botten med det hela.
Relationerna mellan Vatikanen och delar av den katolska kyrkan i USA har bitvis varit mycket spända. Det finns, kanske, fler uttalade kritiker mot de fasta diktaten från Rom här än någon annanstans.

Antalet romersk-katoliker i USA beräknas till 65-67 miljoner och växer stadigt i och med invandringen från Latinamerika. Samtidigt pekar andra statistiska kurvor nedåt: prästvigningar, noviser i kloster och regelbundna mäss- besök. Lekmannadeltagandet i gudstjänster och administration ökar däremot i motsvarande takt.
Johannes Paulus II välkomnades förvisso av enorma folkmassor och med rubriker som John Paul Superstar under sina många besök i USA. Men parallellt med en varm beundran för påvens personlighet märktes ett starkt motstånd mot hans strikta syn på abort, preventivmedel, skilsmässa, celibatet -
och kvinnliga präster.
Vidare restes starka invändningar mot det man menade var en centralstyrning från Vatikanen. Denna märktes också högst påtagligt i USA, med strider om ordvändningarna i en översättning av katekesen och utestängningen av en välkänd teolog från ett katolskt universitet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons