Annons

Kluster med brottsliga assistansbolag i Örebro

Miljoner som ska gå till svårt funktionshindrade har under flera år rullat ut till oseriösa assistansbolag i Örebro. Bolagens företrädare är bland annat dömda för grova ekobrott. Försäkringskassan har stoppat utbetalningar till 14 bolag totalt i landet – hälften av dem är från Örebro.

Under strecket
Publicerad

Linus Nordenskär, nationell samordnare på Försäkringskassan, har varit drivande i arbetet med att stoppa oseriösa assistansbolag.

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 1

Linus Nordenskär, nationell samordnare på Försäkringskassan, har varit drivande i arbetet med att stoppa oseriösa assistansbolag.

Foto: Malin Hoelstad Bild 1 av 1
Linus Nordenskär, nationell samordnare på Försäkringskassan, har varit drivande i arbetet med att stoppa oseriösa assistansbolag.
Linus Nordenskär, nationell samordnare på Försäkringskassan, har varit drivande i arbetet med att stoppa oseriösa assistansbolag. Foto: Malin Hoelstad

När kriminella och oseriösa assistansbolag upptäcks av myndigheterna finns ofta en gemensam nämnare: Örebro. Nyligen fick ännu ett assistansbolag med verksamhet i Örebro indraget tillstånd efter att det avslöjats att en tidigare dömd ekobrottsling haft stort inflytande i bolaget.

Mannen dömdes i en annan assistanshärva 2012 och fick två års fängelse för bland annat skattebrott. Mannen fick också näringsförbud.

Trots det lyckades han, fem år efter sin dom, fortsätta tillskansa sig nya skattepengar via ett assistansbolag. Enligt uppgifter från Kronofogden har mannen dessutom över fyra miljoner i skulder, visar utredningen som gjorts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi har under en längre tid sett att det finns ett helt nät av oseriösa och rent av brottsliga bolag i Örebro, säger Linus Nordenskär, nationell försäkringsringssamordare, till SvD.

Annons
Annons

Enligt Försäkringskassans experter är det inte helt ovanligt att personer som varit inblandade i ekonomisk brottslighet, där assistansersättningen missbrukats, ger sig in i branschen igen och fortsätter driva nya bolag utifrån en tillsynes dold position.

Assistansbolagens egentliga uppgift är att ge stöd och service till personer med funktionshinder, alltså de som har rätt till personlig assistans via Försäkringskassan.

Försäkringskassan har sedan ett år tillbaka valt att stoppa utbetalningen till fuskbolag som de upptäcker. Då betalas ersättningen ut direkt till de assistansberättigade i stället. Linus Nordenskär berättar att hälften av de bolag som fått indragen utbetalning är från Örebro – 7 av 14 totalt.

SvD har i en serie artiklar granskat oseriösa assistansbolag, och flera av dem har säte i Örebro. Ett exempel som väckt starka känslor handlar om en bolagsföreträdare som uppvaktade en anställd på Försäkringskassan för att få ut sekretessuppgifter om funktionshindrade.

Senare användes uppgifterna till att upprätta olagliga register över flera tusen funktionshindrade över hela landet. Det fallet handlade om personer från Örebro.

Varför har det här blivit ett problem i just Örebro?

– Det handlar bland annat om att privata assistansbolag från området har växt fort och blivit lönsamma fort, vilket har skapat ringar på vattnet och även lockat in oseriösa aktörer som vill tjäna snabba pengar, säger Linus Nordenskär.

Ett Örebrobolag avslöjades dessutom med att muta och skriva svartkontrakt med en förälder till funktionshindrade barn, där mamman skulle vara assistent till barnet och lovades 80 000 kronor i lön om mamman valde att anlita bolaget.

Annons
Annons

Resten av pengarna gick rakt in i bolaget.

– Vi hittar fuskbolagen och stoppar utbetalningarna. Men personerna bakom bolaget hittar i nästan samtliga fall sätt att vara kvar. Det är väldigt svårt att stoppa dem helt. Dessutom skyr flera av de oseriösa inga medel för att hitta nya kunder, säger Linus Nordenskär.

Han berättar att det personerna i de oseriösa bolagen ofta har kopplingar till minst ett bolag till, bland annat via släktband.

Genom att de oseriösa bolagen hjälper varandra så kan de slussa över funktionshindrande till ett nytt bolag om ett annat bolag skulle få indraget tillstånd. Ett till problem som kan uppstå är att de kriminella bolagen begär så kallad inhibition hos Förvaltningsrätten. Om inhibition beviljas kan inte IVO:s beslut om indraget tillstånd börja gälla och verksamheten kan fortsätta. Bolaget med verksamhet i Örebro, som drevs av tidigare ekobrottslingar, begärde inhibition men fick avslag.

– Det vill till att vi här ökar samarbetet mellan myndigheter för att komma till rätta med problemet och inte bara stör utan också får bort de här aktörerna från marknaden. Det är ju i slutändan de funktionshindrade som blir offer i vinsthetsen, säger Nordenskär.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons