X
Annons
X

Klubbarna feltolkar artistskatt

IFK Göteborgs Stefan Selakovic är långt ifrån den enda idrottare som utnyttjat regelverket med artistskatt. - Det finns grovt uppskattat ungefär 10 000 personer som betalar artistskatt i Sverige varje år, och ungefär en tredjedel av dem är idrottare, säger Per Swanström, skattejurist vid särskilda skattekontoret i Ludvika.

Enligt skattelagstiftningen ska artister utan fast anknytning till Sverige betala en särskild "artistskatt". Artistskatten innebär att föreningen inte behöver betala sociala avgifter för den anställde och att inkomstskatten bara är 15 procent. Skatteverkets tolkning av att inte ha fast anknytning till Sverige har blivit att den anställde inte arbetar i Sverige mer än ett halvår (183 dagar).
Många klubbar har tolkat reglerna felaktigt och blivit fällda, som Malmö, Elfsborg och basketklubben M7.
En tidigare missuppfattning har varit att artistskatt räknas på kalenderår, men så är inte fallet. Skatteverket gjorde också ett förtydligande av sin tolkning i februari i år. Om en idrottare verkar i Sverige under sex månader måste han sedan verka utanför landet i minst sex månader för att kunna återvända till svensk mark igen och återigen kunna utnyttja artistskatten. En spelare som flyttar hem till Sverige kan inte heller utnyttja artistskatten under sex månader och sedan övergå till att betala full skatt.


Nej, då räknar man retroaktivt från första dagen, bekräftar Per Swanström.
Spelare som flyttar hem efter en lång utlandsvistelse kan betala artistskatt under de första sex månaderna i Sverige, men det gäller alltså bara om spelaren i fråga sedan flyttar från Sverige igen och inte återvänder på minst sex månader.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X