Klottrare är också knarkare och tjuvar

Under strecket
Publicerad
Annons

replik | Hallenberg och graffitin
Lena Hallengren kommenterar i sitt svar till mig inte med ett ord huvudpoängen i min artikel på Brännpunkt den 6 december, nämligen de nya och intressanta fakta som nu finns om klottrande unga människor och de sociala risker de utsätts för.
Nära hälften av storklottrarna i nian har använt narkotika någon gång, att jämföra med nio procent av de elever som aldrig har klottrat. 80 procent av storklottrarna har begått stöld och 20 procent rån. De har också i dubbelt så stor utsträckning som icke-klottrare varit brottsoffer.
Betyder det ingenting för ungdomsministern att tonåringar som klottrar också tar droger och begår andra brott? Att vara ute med sprayburkar och spritpennor på tunnelbanan på nätterna är inte ett uttryck för konstnärliga ambitioner utan ett socialt problembeteende, som många gånger innebär att man har påbörjat resan mot ännu mer droger och kriminalitet.
Genom djupintervjuer vet vi också att ett viktigt skäl för klottrare att begå sina brott är den kick man
får av att det är olagligt. De s k lagliga väggar som ministern förordar intresserar egentligen inte klottrarna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons