Kloning kan bli enklare

En amerikansk forskargrupp har lyckats klona möss
genom att använda arvsmassan från en fullt mogen vit blodcell i ett blodprov. Experimentet går emot tidigare etablerade sanningar. Resultatet kan vara att det blir enklare och billigare att klona djur.

Under strecket
Publicerad
Fåret Dolly - världens första klonade däggdjur.

Fåret Dolly - världens första klonade däggdjur.

Annons

Tidigare ansågs det självklart att mer omogna stamceller med förmåga att dela sig var det enda som kunde fungera vid kloning. Nu
visar sig den färdigbildade blodcellen som inte kan dela sig var långt mer effektiv.
– Väldigt förvånande, men kanske inte egentligen, kommenterar den svenske kloningsexperten professor Heriberto Rodriquez-Maratinez vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

De aktuella vita blodkropparna – granulocyter – kan lätt förändra sig och anpassa sig i olika miljöer. De är därför bra kandidater.
Han ser upptäckten, som publiceras i dagens nummer av tidskriften Nature Genetics, som ett steg mot att förenkla, effektivisera och göra kloning av djur billigare.
– Det är ett framsteg att kunna ta celler från ett vanliga blodprov, säger han.
Det är nu nio år sedan det berömda fåret Dolly klonades fram i Skottland. Efter det har ett stort antal djurarter klonats. Men bakslagen varit betydligt fler än framgångarna och kloning tilllämpas numera relativt sällan.
Kloning innebär att arvsmassan, DNA, i cellkärnan plockas ut från en vanlig cell, till exempel i huden hos ett vuxet djur. Det sprutas in i befruktade ägg från samma djurslag där äggets egen arvsmassa blåsts ut.

Annons
Annons
Annons