Kloning en fråga om pengar

Under strecket
Publicerad
Annons

När man säger att kvinnor ska få rätt att donera obefruktade ägg till forskningsändamål måste man ta ställning till den etiska frågan om reproduktiv kloning av mänsklig cellkärna. Skapar man ett embryo genom att i det obefruktade ägget införa arvsmassa från en människa så reproducerar man en människa.
De båda ministrarna Tomas Östros och Lars Engqvist har som sägs i SvD den 16 december redan tidigare i år uttryckt avsikten att lagstifta till förmån för terapeutisk kloning. Huvudfrågan, nämligen den om mänsklig reproduktion, anses löst om omständigheterna kring kloningen är etiska, d v s att donation av ägg måste vara en frivillig handling utan ekonomiskt intresse. Åter visar man sig kallsinnig i själva grundfrågan och menar att ändamålet helgar medlet. Men det är aldrig etiskt berättigat att med teknikens hjälp skapa mänskligt liv för att använda det för andra ändamål än livets egenvärde.
Terapeutiskt kloning av vuxna stamceller för medicinskt ändamål är däremot försvarbart. Det är inte reproduktiv
framställning av ny individ. Det framstår som kvalificerat hyckleri att utesluta ekonomisk vinning för kvinnliga donatorer av ägg, när man samtidigt spelar biomedicinsk industri i händerna. Där handlar det om pengar, stora pengar.

Att aktörerna inom berörd forskningssektor inte har några problem med etiken är inte svårt att förstå. Men frågan tillhör inte bara dem.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons