Annons

Klimatsmart spårbuss bättre än Förbifart

Under strecket
Publicerad

Förbifarten kommer att uppmuntra fler att ta bilen istället för att åka kollektivt. Idag väljer många av dem kollektiva transportmedel på grund av alla tidsödande bilköer. Med Förbifarten kommer flertalet av dessa ”marginalbilister” plus många nyinflyttade stockholmare att ta bilen till jobbet, köpcentra och andra färdmål. Det kommer leda till nya stockningar i trafiksystemet med köer på Essingeleden och i andra flaskhalsar i vägnätet. Resultatet blir att den totala biltrafiken ökar och därmed en ökande miljöbelastning.

En ny struktur utvecklas i Stockholms yttre region – en diffust utspridd bebyggelse med gles villabebyggelse, stormarknader, låga kontorshus och enorma ytparkeringar blir som följden. En struktur som för all framtid måste ha bilen som huvudtransportmedel.

Annons
Annons
Annons