Annons

”Klimatpolitiken riskerar att få farlig slagsida”

Politiken för att minska transporternas klimatpåverkan är på väg att få en samlad effekt som fördyrar alla transporter. Men att strypa transporterna är ett hot mot samhällets mobilitet och konkurrenskraft, till nästan obefintlig klimatnytta. Det skriver företrädare för näringslivet.

Under strecket
Publicerad

Transporter är en grundförutsättning för tillväxt, välfärd och möten mellan människor, skriver företrädare för företagen.

Foto: Lars Pehrson

Regeringens mål är att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsnationen. Som långsiktig vision är det rätt och riktigt. Transportsektorn har en viktig roll i detta. Men regeringens transportpolitik präglas av en rad utspel och åtgärder där totaleffekten är svår att överblicka. Att förstå hur det ska bidra till jobb och välfärd i hela Sverige är ännu svårare.

Svensk transportpolitik håller på att få en farlig slagsida. Vi riskerar att gå vilse i en snårskog av kostnadsdrivande förslag som hotar samhällets mobilitet och näringslivets konkurrenskraft. I slutänden riskeras tillväxt och välfärd, till priset av en dyr och närmast obefintlig klimatnytta.

Annons
Annons
Annons