Klimatmötet enas om straff mot Kyoto

FN:s klimatmöte i Montreal tycks nu ha enats i en viktig fråga: ett straffsystem för länder som bryter mot Kyotoavtalet.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Däremot råder fortsatt dödläge i den avgörande frågan, om att börja diskutera nya klimatåtgärder efter 2012 när Kyotoavtalet går ut.

Den grupp förhandlare som i snart två veckor diskuterat frågan om straffsanktioner har nu lyckats enas. Men ännu återstår en bekräftelse i ett formellt mötesbeslut.

Annons
Annons
Annons