”Klimatmålen hotar djurarters överlevnad”

Foto: André Maslennikov/IBL

Regeringen måste svara på hur klimatnyttan av vindkraft till havs ska vägas mot andra värden, till exempel arters bevarande. Det skriver Staffan Eklöf (SD).

Under strecket
Publicerad
Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons

Det existerar en målkonflikt mellan klimatnyttan hos havsbaserad vindkraft och biologisk mångfald. Dessa vindkraftverk byggs på grund och bankar vilka har stor betydelse för många arters överlevnad. Det är därför viktigt att målkonflikten lyfts för diskussion, varför jag krävde miljöminister Isabella Lövin på svar i riksdagen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons