Annons

”Klimatmålen hotar djurarters överlevnad”

Foto: André Maslennikov/IBL

Regeringen måste svara på hur klimatnyttan av vindkraft till havs ska vägas mot andra värden, till exempel arters bevarande. Det skriver Staffan Eklöf (SD).

Under strecket
Publicerad
Foto: Henrik Montgomery/TT

Det existerar en målkonflikt mellan klimatnyttan hos havsbaserad vindkraft och biologisk mångfald. Dessa vindkraftverk byggs på grund och bankar vilka har stor betydelse för många arters överlevnad. Det är därför viktigt att målkonflikten lyfts för diskussion, varför jag krävde miljöminister Isabella Lövin på svar i riksdagen.

Ett exempel där arter hotas av vindkraftverk är Södra Midsjöbanken. Den är övervintringsplats för en stor del av norra Europas starkt hotade alfåglar och föryngringsplats för Östersjöns hårt pressade stam av tumlare. Kommer deras, och andra arters, sköra tillstånd inte att beaktas, utan ska klimatmålen uppnås oavsett pris?

Annons
Annons
Annons