Klimatlöfte på toppmöte

Under strecket
Publicerad
Annons

HELSINGFORS Med ett gemensamt löfte att bekämpa klimatförändringarna och stärka sin organisation avslutade samrådsforumet Asem sitt toppmöte för EU och Asien i Helsingfors i går.
Burma fick europeisk kritik för sin behandling av mänskliga rättigheter, medan diskussionen om motsvarande villkor i Kina blev mer allmän.
Klimatdeklarationen som utfärdades av de 38 länderna i Asem erkänner att klimatförändringar ”utgör ett allvarligt hot mot uthållig utveckling och framtiden för vår planet”. Asemländerna lovar att använda ”största möjliga samarbete” för att minska belastningen på klimatet, särskilt genom att styra en större andel av sina framtida energiinvesteringar till ny teknologi som minskar utsläppen av koldioxid. Men Asem åtar sig inte gemensamt några nya, preciserade mål för sina utsläpp.
Beslutet att utvidga Asem innebär ett inträde för Indien, Pakistan, Mongoliet och de två kommande EU-medlemmarna Rumänien och Bulgarien. Dessutom ska det hittills mycket informella samarbetet i Asem ökas genom att ett
”virtuellt sekretariat” inrättas, bekräftade mötets ordförande, den finske statsministern Matti Vanhanen i går. En rad deltagare från Asien och EU underströk också att Asems viktigaste roll är att ”fördjupa dialogen” mellan asiater och européer

Annons

Klimatdeklarationen är en kompromiss men mer gick inte att uppnå, kommenterade vice statsminister Bosse Ringholm i en paus under gårdagens möte. Själv betonade han i ett inlägg att tillväxt och miljö inte behöver stå i motsats till varandra, utan tvärtom kan stödja varandra. Det visar exemplen från Sverige och övriga nordiska länder som just nu förenar hög ekonomisk tillväxt med ”gröna” inslag i sin politik, hävdade Ringholm.
Som Sveriges röst vid mötet betonade Ringholm särskilt vikten av att få i gång nya samtal om situationen i Palestina och Libanon. Frågan om mänskliga rättigheter och nya begränsningar av pressfriheten i Kina var uppe till diskussion, men i mer allmänna termer, berättade Ringholm. Men de diskussionerna var ”uppriktiga” och ovanligt många
asiatiska ledare var aktiva i samtalen, tillade han.
Kritiken mot Burma, vars utrikesminister deltog i mötet, gick främst ut på att landet inte släppt politiska fångar och inte levt upp till tidigare åtaganden. Den kritiken framfördes enbart från europeiskt håll.

Annons
Annons
Annons