X
Annons
X
Artikelsamling

Klimatkollen: Nu stämmer världen sina politiker – för klimatet

Det började i Nederländerna 2015. En ilsken aktionsgrupp, Urgenda, menade att den lilla gasberoende nationen – som då hade mycket låga utsläppsminskningsmål – gjorde så lite för att motverka klimatförändringarna att de rent av bröt mot lagen. De utsatte medvetet sin egen befolkning för fara, var argumentet.

Under buller och bång, och stor internationell uppmärksamhet, tog Urgenda sin regering till domstol. Och vann. Domstolen beordrade Nederländerna att minska sina utsläpp med 25 procent till 2020.

Det blev startskottet på en våg av klimatprocesser världen över, i USA, Australien, Norge, EU – och så vidare. Bland dem som stämt EU finns representanter för svenska samer, vars levebröd hotas när klimatet förändras som SvD rapporterade om redan 2015.

Totalt pågår just nu över 1 000 rättsfall där barn, familjer och organisationer av olika slag har stämt beslutsfattare i domstol för att få dem att öka tempot i omställningen.

Och vi har bara sett början, varnar den framstående finansanalytikern Sony Kapoor.

– Vi kommer att se en våldsam ökning av klimatstämningar, och rika länder med mycket fossilnäring kommer att vara extra utsatta, sa han till norska NRK i helgen.

Att en finansanalytiker varnar för klimatprocesser kan kanske höja ett och annat ögonbryn. Men faktum är att det finns flera intima samband mellan klimat och finans. Flera forskare har rent av varnat för att klimatförändringarna indirekt kan orsaka en ny finanskris.

Skälet är de enorma värden som finns i världens kända reserver av fossila bränslen, och som är inräknade i börsvärden hos fossilbolagen. Samtidigt råder ingen tvekan om att vi inte kan elda upp alla de fossila bränslen som vi har hittat i jordskorpan. Då går klimatet åt skogen.

Dilemmat har fått namnet kolbubblan ("carbon bubble"). Och den kan smälla oss och fossilbolagen i ansiktet snabbare än många anar. En grupp internationella forskare, verksamma vid bland annat vid Cambridge University, menar i en nyligen publicerad studie att den snabba utvecklingen inom alternativa energikällor gör att vi kommer att se en dramatiskt minskad efterfrågan på fossila bränslen i en "nära förstående framtid". Redan till 2035 kan vi se omfattande "strandade tillgångar" i fossilindustrin. Resultatet: tusentals miljarder dollar kommer att gå upp i rök i världsekonomin.

Och när stora belopp står på spel, brukar världens jurister få att göra. Inte undra på att Sony Kapoor ser en våg av rättsliga processer framför sig. För det första kommer vi att få se fler processer som den i Nederländerna, menar han i en debattartikel i Bloomberg. För det andra, processer om vem som ska täcka kostnaderna i samband med klimatrelaterat extremväder. För det tredje, processer mot fossilföretag som mot bättre vetande fortsätter att sälja sina produkter.

Samtidigt fortsätter lagar som refererar till klimatförändringarna att stiftas. Som i Nederländerna, efter Urgendas seger 2015. Regeringen valde visserligen av principiella skäl att överklaga klimatdomen till högre instans – fallet är just nu uppe i högsta domstolen i Haag.

Men Urgenda har redan vunnit. I juni i år föreslog landets parlament vad som anses vara världens tuffaste klimatlag, med utsläppsminskningar på 95 procent till 2050.

Sedär, vad en rättsprocess kan ställa till med.

Läs mer om Klimatkollen
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X