X
Annons
X

”Klimatklivet har haft minimal effekt för elbilar”

Det ekonomiska stödet för laddstationer har ett så krångligt och snårigt regelverk att få valt att installera laddare. Vår uppmaning är därför att regeringen ser över regelverket så att dess fulla potential utnyttjas, skriver Tobias Henmark från Fortum.

Läs mer om Svensk klimatpolitik
Laddstolpar för elbilar.
Laddstolpar för elbilar. Foto: Lars Pehrson

Regeringen vill sänka utsläppen för transportsektorn med 70 procent till år 2030. Målet är fullt nåbart, men då krävs insatser som påskyndar elbilsutvecklingen. Det var också en av tankarna med Klimatklivets stöd till laddstationer. Tyvärr har det dock visat sig att stödets utformning med krångliga regler, långa processer och oklara prioriteringar motverkar den ambitionen. Med några enkla regelförändringar skulle emellertid Klimatklivet kunna spela den roll som var tänkt från början.

Laddstolpar för elbilar.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X