X
Annons
X

Klimathysterin driver inflation

Den felaktiga tron att mer koldioxid i atmosfären gör jorden nämnvärt varmare för också med sig den för mänskligheten och civilisationen oönskade och djupt skadliga effekten inflation. Inget minskar så värdet på inkomster och sparande som inflation. Inget fördelar så om tillgångar från sparare till låntagare som inflation. Inget hindrar så fattiga länders utveckling som inflation.

Den helt onödiga manin att begränsa CO2-utsläpp skapar en hysterisk jakt på alternativ energi och alternativa bränslen. Det höjer priserna på mark och grödor, vilket i sin tur driver upp priserna på mat och andra förnödenheter. Därtill höjer helt onödiga CO2- och energiskatter ytterligare våra levnadskostnader och stjäl resurser från andra, verkliga och mer angelägna problemområden.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X