Klimatfrågan handlar om mer än pengar

Björn Lomborg skriver den 8/11 på Brännpunkt att det är för dyrt och för svårt att minska utsläppen av växthusgaser om man jämför med hur allvarliga klimatförändringarna är. Till stöd för sina åsikter hänvisar han till texter skrivna för Copenhagen Consensus Center. Vi skrev också en text för Copenhagen Consensus Center, om möjligheter att minska metanutsläpp, men delar i princip inga av Lomborgs idéer om hur man bör se på klimatfrågan.

Under strecket
Publicerad
Foto: REUTERS
Annons

Lomborg jämför kostnaderna för klimatförändringar med kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser och kommer fram till att vi inte behöver minska utsläppen i någon högre utsträckning. Han gör det på ett sätt som ger sken att han vet vad konsekvenserna kommer bli av detta fullskaliga experiment med vår planet.

Osäkerheterna runt hur mycket varmare det kommer bli på jorden och vilka konsekvenser det kommer få är ännu mycket stor. Det kan bli en accelererande temperaturökning, eller inte, det kan bli en snabb avsmältning av Grönlandsisen, eller inte. Det är just denna osäkerhet och risken för riktigt allvarliga klimatförändringar som är den främsta anledningen till att vi bör minska utsläppen av växthusgaser snarast. Centralt bakom Lomborgs argumentation är även vilken vikt vi lägger vid framtida generationer jämfört med vår egen. Lomborg vill inte lägga så stor vikt vid framtida generationer. Men det är en moralfilosofisk fråga av stora mått som Lomborg skalar om till en enkel fråga om pengar.

Annons
Annons
Annons