”Klimatforskarna förvärrar utsläpp”

All forskning visar på behovet av minskade ­utsläpp. Men klimatforskare tillhör själv den yrkesgrupp som flyger mest och därmed bidrar till klimatförändringar. Klimathotet sätter forskarvärldens resvanor och trovärdighet på prov. Vi kan inte skjuta över problemet på politikerna, menar miljöforskare.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Många univer­sitet har i dag en resepolicy för att minska an­talet flyg­resor. Samtidigt är flygan­det en förutsättning för att stärka universitet utåt, skriver för­fattarna.

Foto: Johan Nilsson/TT
Annons

Tack vare decennier av forskning vet vi att mänsklighetens klimatavtryck snabbt måste bromsas in. Flygresor står i dag för 2 procent av människans koldioxidutsläpp men ökar snabbt. Dagens fossilbaserade resande kommer inte att vara möjligt för kommande generationer. Det gäller även för forskningssamhället.

Enligt en ny rapport från brittiska Tyndallcentret tillhör klimatforskare dem som flyger allra mest. Den brittiska rapporten får också stöd av en beräkning vid KTH, som pekar på att forskares flygresor släpper ut motsvarande två ton koldioxid per år. Det är händelsevis den utsläppsnivå, räknat per ­capita, vi måste under för att nå två­gradersmålet enligt FN:s expertpanel. Den ­moderna forskaren gör alltså av med hela sin koldioxidkvot på resor.

Annons
Annons
Annons